ENERGIA­KATSELMUS

PALVELU

Kartoitamme kohdekäynnin ja kulutustietojen perusteella kiinteistönne mahdollisuudet energiankäytön tehostamiseksi.

Katselmusraportilla esitämme selkeät toimenpidesuositukset kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseksi ja toimenpiteiden taloudelliset tunnusluvut investointipäätöksien tueksi.

Katsemusraportin yhteinen läpikäynti

Käymme aina yhdessä asiakkaan kanssa läpi katselmusraportin sisällön, jotta asiakas ymmärtää selvityksen keskeiset tulokset ja kiinteistön energiansäästöpotentiaalin.

SISÄLTÖ

Energiakatselmuksella saat tietää kiinteistöllesi soveltuvimmat investointi- ja optimointivaihtoehdot. Olemme kumppaninne puolueettomien vaihtoehtojen valinnassa.

Osana katselmusta selvitämme onko energiatehokkuusinvestoinnille mahdollista saada energiatukia.

Energiainvestointilaskemien pohjana käytämme kohdekiinteistöistä laatimaamme energia-analyysiä. Sen pohjana käytetään kiinteistön toteutunutta ja todellista energiankulutusta sekä asiakkaan kanssa yhteisesti sovittuja asiakkaan energiahintoja.

 

Katselmuskokemus

Satojen hankkeiden kokemuksella kartoitamme kiinteistöllenne parhaiten soveltuvat energiankäytön tehostamismahdollisuudet. Määritämme toimenpiteiden energiansäästövaikutuksen ja investointikustannukset koko elinkaaren ajalle.

Kokemusta meillä on erityisesti kauppakeskuksista, teollisuuden kiinteistöistä, myymäläkiinteistöistä, toimistorakennuksista, sekä logistiikkarakennuksista.

Investointien taloudelliset tunnusluvut

Kattavat energiatarkastelut

Objektiivinen asiantuntemus

Konkreettiset toimenpidesuositukset

Energiatukikelpoisuuden arviointi

LISÄTIETOA PALVELUSTA

Kysy lisää katselmuksesta tai pyydä tarjous. 

Aloitetaan yhteistyö