PALVELUT

ENERGIA­TEHOKKUUS­­­­­HANKKEET PALVELUNA

Rakennutamme projektinjohtototeutuksina kaikki kiinteistöjen energiatehokkuushankkeet vahvalla teknisellä osaamisellamme. Vastaamme hankkeiden budjetista, projektinjohdosta, kilpailutuksesta ja urakointivaiheen toteutuksen valvonnasta sekä kaikesta viestinnästä hankkeen aikana.

ENERGIA­KATSELMUS

Kartoitamme kohdekäynnin ja kulutustietojen perusteella kiinteistönne energiankäytön tehostamismahdollisuudet. Katselmusraportilla esitämme teille selkeät toimenpidesuositukset kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseksi sekä toimenpiteiden taloudelliset tunnusluvut investointipäätöksien tueksi.

RAKENNUT­TAMINEN

Rakennutamme laaja-alaisesti kiinteistöjen taloteknisiä muutos- ja peruskorjaustöitä. Taloteknisen osaamisen ja palvelualttiuden lisäksi vahvuutemme ovat asiakas- ja käyttäjätarpeiden ymmärtäminen muutostöiden yhteydessä.

ASIAN­TUNTIJA­PALVELUT

 

Asiantuntijapalveluina meiltä on saatavana asiakastarpeisiin räätälöityjä energiamanageeraus– ja optimointipalveluja, talotekniikan toiminnantarkastuksia, lämmitystapavertailuja, energiatodistusten laadintaa ja tilaajan edunvalvontaa erilaisissa hanketoteutuksissa. 

Autamme kiinteistönomistajia löytämään ja toteuttamaan parhaat energiainvestoinnit, kiinteistö kerrallaan.

Aloitetaan yhteistyö