KUMPPANISI KOHTI ENERGIA­TEHOKKUUTTA

Energiatehokkuuden asiantuntijayritys
Projektinjohto Rakennuttaminen Asiantuntijapalvelut
Kokemus sadoista energiatehokkuus-hankkeista
Palvelut koko Suomen alueelle

ENERGIA­TEHOKKUUS­­­­­HANKKEET PALVELUNA

Rakennutamme projektinjohtototeutuksina kaikki kiinteistöjen energiatehokkuushankkeet vahvalla teknisellä osaamisellamme. Vastaamme hankkeiden budjetista, projektinjohdosta, kilpailutuksesta ja urakointivaiheen toteutuksen valvonnasta sekä kaikesta viestinnästä hankkeen aikana.

ENERGIA­KATSELMUS

Kartoitamme kohdekäynnin ja kulutustietojen perusteella kiinteistönne energiankäytön tehostamismahdollisuudet. Katselmusraportilla esitämme teille selkeät toimenpidesuositukset kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseksi sekä toimenpiteiden taloudelliset tunnusluvut investointipäätöksien tueksi.

RAKENNUT­TAMINEN

Rakennutamme laaja-alaisesti kiinteistöjen taloteknisiä muutos- ja peruskorjaustöitä. Taloteknisen osaamisen ja palvelualttiuden lisäksi vahvuutemme ovat asiakas- ja käyttäjätarpeiden ymmärtäminen muutostöiden yhteydessä.

ASIAN­TUNTIJA­PALVELUT

 

Asiantuntijapalveluina meiltä on saatavana asiakastarpeisiin räätälöityjä energiamanageeraus– ja optimointipalveluja, talotekniikan toiminnantarkastuksia, lämmitystapavertailuja, energiatodistusten laadintaa ja tilaajan edunvalvontaa erilaisissa hanketoteutuksissa. 

MIKSI VALITA MEIDÄT?

 

Kokemus satojen energiatehokkuushankkeiden toteuttamisesta

Kauppakeskukset, teollisuuskiinteistöt, liikekiinteistöt, toimistokiinteistöt, myymäläkiinteistöt, logistiikka- ja varastokiinteistöt

Tilaajan kanssa yhteisenä päämääränä tuottaa kiinteistölle lisäarvoa

Olemme sitoutuneet osaamisemme kehittämiseen ja alan parhaan tiedon ylläpitämiseen

Asiakasymmärrys ja palvelualttius ovat vahvuutemme

Olemme palveleva kumppani, joka esittää asiat todenmukaisesti ja ymmärrettävästi

Autamme kiinteistönomistajia löytämään ja toteuttamaan parhaat energiainvestoinnit, kiinteistö kerrallaan.

Aloitetaan yhteistyö