ENERGIA­TEHOKKUUS­­HANKKEET

PROJEKTIN­JOHTO HANKKEILLE

Rakennutamme projektinjohtototeutuksina kaikki kiinteistöjen energiatehokkuushankkeet vahvalla teknisellä osaamisellamme.

Vastaamme hankkeiden budjetista, projektinjohdosta, kilpailutuksesta ja urakointivaiheen toteutuksen valvonnasta sekä kaikesta viestinnästä hankkeen aikana.

Palvelualttius toimintamme ytimessä

Määritämme yhdessä tilaajan kanssa energiatehokkuus­hankkeiden tavoitteet. Rakennutamme ja johdamme teille sovitut hankkeet ammattitaidolla, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti, aina projektin alusta hankkeen luovutukseen saakka. Raportoimme tilaajalle aktiivisesti hankkeen etenemisestä ja pidämme asiakkaan mukana avoimessa päätöksenteossa yhteisesti sovitulla laajuudella.

Hankkeiden puolueeton rakennuttajakumppani

Sitoudumme sovittuihin päämääriin. Olemme toiminnassamme avoimia ja tavoittelemme yhteistä etua. Meidän yhteisenä päämääränämme on tuottaa kiinteistölle lisäarvoa.

Palvelua kokemuksella

Meillä on satojen projektien kokemus kiinteistöjen muutostöiden rakennuttamisesta ja energiatehokkuushankkeiden johtamisesta. Erityisesti kokemusta meillä on kauppakeskuksista, teollisuuskiinteistöistä, toimistokiinteistöistä, myymäläkiinteistöistä, logistiikka- ja varastokiinteistöistä

Kustannustehokkaat toteutusratkaisut

Aktiivinen projektinjohto ja hankeviestintä

Sopeutumiskyky ja joustavuus

Ketterä projektiorganisaatio

Avoin urakkakilpailutus ja päätöksenteko

Riskienhallinta ja laadunvarmistus

LISÄTIETOA PALVELUSTA

Kerro tarkemmin tarpeistanne tai kysy lisätietoja.

Aloitetaan yhteistyö